top of page
Search
  • Writer's picturepnina1955

בדרך זו נזכור אותם

הימים ימי קורונה...


הימים ימי קורונה, הווירוס שוב מרים ראש.

על ההורים הקשישים שלנו, על הסבים והסבתות אנחנו צריכים לשמור.

אני מרבה להרהר בהם...

מנסה להבין מה עובר להם בראש ? מה הפחדים והחששות שלהם ?

זוכרת שאמי ז"ל, בתקופה האחרונה לחייה הרבתה לדבר ולספר על משפחתה הגרעינית. הרגשתי שהיה לה צורך לספר על מנת שנזכור אותה ואת משפחתה, שנדע את סיפור חייהם.

הרגשתי שהיא חוששת שכאשר לא תהיה בין החיים, היא תישכח וסיפורה יחד אתה .

אולי גם חששה שנכדיה הצעירים וניניה ישכחו אותה . אולי אף חששה שדמותה תקהה עם השנים.

לצערי, רק עם מותה, בזמן 7 ימי האבל החלטתי להפיק

אלבום "חיים שכאלה" שמנציח את ספור המשפחה של אמי, של אבי ושלנו אלבום שיעבור מדור לדור.

כמו שאומרים...מוטב מאוחר מאשר אף פעם

בסבלנות רבה, סרקתי את התמונות הישנות, ריטשתי ושחזרתי

ועיצבתי אלבום תמונות אמנותי.

.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page