top of page
  עידן הסלפי
 
העולם הטכנולוגי של היום מוצף מכשירים סלולריים
המתחרים זה בזה במצלמות שבהם    
אך אליה וקוץ בה
נדחקו הצידה התמונות האמיתיות
נעלמו האלבומים, שליוו  אותנו שנים ארוכות כשהזיכרונות המצולמים עברו מדור לדור
התמונות הסלולריות נעלמות ואובדות עם הזמן, בנבכי המכשיר ובמעבר בין מכשיר למכשיר
אך לא עוד......המודעות  תפשה מקומה מחדש
 האסימון נפל ו....
הפתרון כה  קל
מוזמנים להתקשר אלי 
לאסוף  מפעם לפעם את המשפחה לצילומים
ואני,  את התמונות אקבץ לאלבום, ערוך ומעוצב
שילווה את המשפחה מדור לדור
bottom of page