כמו שכבר כתבתי על עצמי
מצלמת מתוך
 "אהבה ותשוקה גדולה לטבע הבריאה"
 מאמינה שצילום אנשים וילדים בפרט
 בסביבה הטבעית ובאור טבעי
 בנוסף לבחירת הקונספט הנכון למצולם
  תביא לצילום האיכותי הטוב ביותר.