top of page
 כמו שכבר כתבתי על עצמי
מצלמת מתוך
 "אהבה ותשוקה גדולה לטבע הבריאה"
 מאמינה שצילום אנשים וילדים בפרט
 בסביבה הטבעית ובאור טבעי
 בנוסף לבחירת הקונספט הנכון למצולם
  תביא לצילום האיכותי הטוב ביותר.
bottom of page