top of page

אלבומי זיכרון

 אלבום הנצחה וזיכרון של חוויות ואירועים לזיכרון עולם מאדם אהוב שהלך לעולמו.  אלבום שיעבור מדור לדור וכך הדמות האהובה נצרבת בזיכרון לעולמי עד

.סריקת תמונות ישנות ושחזור צבעים 

 .

 חברים מעלים  חויות מצולמות לאלבום זיכרון לזכר חבר יקר

שהלך בטרם עת

האלבום הופק כמחווה לאלמנה

bottom of page