top of page

 "אלבומי "חיים שכאלה

? מחפשים מתנה מרגשת ליום המשפחה 

?מחפשים מתנה מקורית 

?מחפשים מתנה מחוץ לקופסה 

 אלבום סיפורי חיים ואבני דרך בתמונות

        ספר זיכרונות ומורשת משפחתית

חיים שלמים בתמונות מספרות

בשילוב קטעי מלל לסיפור חיים של

משפחתנו, הורינו וסבינו

.שמור ההיסטוריה האישית והיסטוריה משפחתית

זיכרונות ילדות, ריחות ילדות

משכרים מהמטבח של אמא  מלווים בתמונות

 ובמסמכים היסטוריים, תעודות ומכתבים

שימור המורשת לדורות הבאים

מתנה מרגשת עד דמעות להורים המזדקנים

.מתנה מקורית -מורשת שעוברת מדור לדור

"כריכת אלבום "חיים שכאלה

עמודים מתוך האלבום

"כריכת אלבום "חיים שכאלה

עמודים כפולים להמחשה מתוך אלבום חיים

אלבום חיים-טעמי ילדות

אלבום חיים משולב עם מתכונים מבית אמא בליווי תמונות

bottom of page